Kolonna saratoni

More: Tashxis , Davolash , Oldini olish , Alomatlar , Bilan yashash , Sabablari va xavf omillari